Regulamin użytkownika

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MEREBILO.EU

(obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014  roku)


- I -
POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Właścicielem sklepu internetowego MEREBILO.eu (Sklep Internetowy) jest Merebilo Sp. J z siedzibą w Rzgowie (95-030), ul. Katowicka 134, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod nr 0000288139, NIP 725-195-40-19, REGON 100407678.
  2. Sklep Internetowy sprzedaje dostępne aktualnie w ofercie artykuły, w szczególności biżuteria sztuczna, ozdoby do włosów oraz paski. Dokonanie zakupu jest możliwe po złożeniu zamówienia, o którym mowa w szczególności w pkt. II - Realizacja zamówienia (Zamówienie).
  3. Administratorem danych osobowych jest Merebilo Sp. J. wskazana w punkcie 1.
  4. Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację Zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację Zamówień ze Sklepu Internetowego.
  5. Realizacji zakupów przez Klienta jest możliwa po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym. W pierwszym przypadku, w celu zamówienia towarów, wystarczające jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i jego przesłanie poprzez stronę internetową dostępną pod adresem www.merebilo.eu. W drugim przypadku, prawidłowe zarejestrowanie się przez kupującego na stronie www.merebilo.eu oraz prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i jego przesłanie poprzez stronę internetową dostępną pod adresem www.merebilo.eu pozwala ponadto na korzystanie z przez Klienta z dodatkowych opcji, przede wszystkim umożliwia podgląd historii poprzednio dokonanych zakupów. 
  6. Realizacja Zamówienia możliwa jest  na terenie Polski i Europy.
  7. Wszystkie ceny artykułów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają VAT według aktualnie obowiązującej stawki) (Ceny).
  8. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Cen, wprowadzania nowych artykułów do sprzedaży. Zmiany, o których mowa powyżej nie naruszają praw Klientów, którzy zawarli umowę sprzedaży artykułów oferowanych przez Sklep Internetowy przed dokonaniem w/w zmian. Ostateczna Cena jest każdorazowo potwierdzana Klientowi w momencie wyboru opcji „Do kasy”, przed wysłaniem Zamówienia. Cena „W kasie” uwzględnia ewentualne zniżki uzyskane na skutek wykorzystania kodów rabatowych. Do każdego zrealizowanego Zamówienia dołączany jest paragon albo faktura VAT, na życzenie Klienta.
  9. Wszelkie informacje na temat aktualnych akcji promocyjnych i rabatowych obowiązujących w Sklepie Internetowym, obowiązujących w chwili składania Zamówienia przez Klienta, są zamieszczane na stronie internetowej Sklepu Internetowego bądź wysyłane po przez newsletter.

- II -
REALIZACJA ZAMÓWIENIA


1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Klient powinien:
a) dokonać wyboru towaru (towarów) zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego - z dostępnej aktualnie oferty – podając, jeśli opcja jest dostępna, kolorystykę, rozmiar, inne cechy opcjonalne charakterystyczne dla towaru oraz ilość, a następnie dodać kolejno „do koszyka” wybrane towary.
b) w przypadku zamówień telefonicznych wskazać cechy, o których mowa w lit. a powyżej pracownikowi Biura Obsługi Klienta Sklepu Internetowego (dalej zwanego BOK).
c) po zakończeniu wyboru towaru (towarów) wybrać przycisk „do kasy”.
d) następnie dokonać, spośród aktualnie dostępnych opcji, wyboru formy dostawy lub dokonać usunięcia towaru/towarów z „koszyka”. Jeżeli Klient korzysta z kodu rabatowego, powinien na tym etapie wpisać go w przeznaczonym do tego miejscu.
e) następnie podać dane umożliwiające realizację zamówienia lub ewentualnie dokonać logowania do konta Klienta w Sklepie Internetowym. Najpóźniej na tym etapie Klient powinien zapoznać się i potwierdzić zapoznanie się oraz akceptację niniejszego regulaminu, oraz udzielić pozostałych przewidzianych zgód. Udzielenie powyższych informacji jest dobrowolne, jednakże konieczne dla realizacji zamówienia. Następnie należy wybrać metodę płatności.
f) wybrać sposób płatności oraz dostawy. W zależności od dokonanego wyboru Klient proszony jest o postępowanie zgodnie ze wskazanymi wytycznymi.
g) zatwierdzić zamówienie przyciskiem „Zamawiam i płacę” potwierdzającym wolę zakończenia zamówienia i chęć zawarcia umowy. Z chwilą zatwierdzenia zamówienia odpowiednim przyciskiem dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów. Jednakże Sprzedawca zastrzega własność rzeczy do momentu uiszczenia ceny sprzedaży przez Klienta. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sprzedawcy.
2. W przypadku zamówień telefonicznych wskazane powyżej czynności wykonuje pracownik BOK uzgadniając uprzednio z Klientem poszczególne opcje wyboru.
3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Sklepu Internetowego. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są wyłącznie w godzinach pracy BOK tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.
4. Merebilo Sp. J. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia, w przypadku, gdy dane podane przez Klienta, a niezbędne do realizacji Zamówienia są niepełne lub błędne. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji Zamówienia Merebilo Sp. J. niezwłocznie powiadomi Klienta oraz wskaże przyczynę ww. odmowy.
5. Artykuły oferowane w Sklepie Internetowym są towarami aktualnie dostępnymi. Jednakże, w wyjątkowych sytuacjach - w szczególności w przypadku równoczesnego złożenia Zamówienia na ten sam towar przez kilku Klientów - może się zdarzyć, że towar nie będzie dostępny. W takich sytuacjach - to jest w razie niemożliwości realizacji zamówienia w części lub całości, każdorazowo, również w przypadku zamówienia telefonicznego Klient zostanie poinformowany wiadomością e - mail o wartości i ilości sztuk zrealizowanego Zamówienia i dacie wysyłki. W razie dokonania przez niego płatności - kwota za niezrealizowaną część Zamówienia zostanie niezwłocznie zwrócona. W przypadku, gdy częściowa realizacja Zamówienia jest z jakichkolwiek przyczyn niezgodna z oczekiwaniem Klienta, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia w całości od złożonego zamówienia poprzez przesłanie wiadomości e-mail z taką informacją na adres bok@merebilo.pl.
6. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia i zawarcie umowy w drodze komunikatu nadawanego w drodze informacji e-mail, przesyłanego na adres poczty Klienta podany w formularzu zamówienia lub pracownikowi BOK, potwierdzającego ilość produktów, wartość zamówienia, rodzaj dostawy, rodzaj płatności oraz dane teleadresowe Klienta. W przypadku nie otrzymania ww. potwierdzenia niezwłocznie lub w razie wątpliwości, albo gdy nie dokonywano zamówienia w Sklepie Internetowym – Klient lub inna osoba proszona jest o kontakt telefoniczny lub mailowy z BOK.
7. Z chwilą otrzymania Potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.
8. Klient wyraża zgodę na dostarczenie dokumentów sprzedaży w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w Zamówieniu, przy rejestracji lub w przypadku zamówienia telefonicznego pracownikowi BOK. Dokumenty te będą wysłane z potwierdzeniem ich otrzymania.

- III -
WARUNKI PŁATNOŚCI I WYSYŁKI TOWARU

1. Płatność za zakupiony towar może zostać dokonana wedle wyboru Klienta z góry - przelewem tradycyjnym, e-przelewem, kartą kredytową, lub przy odbiorze - w przypadku wyboru opcji za pobraniem.
2. Zamówione towary są dostarczane na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, Poczty Polskiej S.A., przy czym koszt dostawy w każdym przypadku uwidoczniony jest po wyborze sposobu dostawy. Zamówienia realizowane na terenie Polski przekraczające określoną wartość, widoczną przy składaniu Zamówienia są wysyłane na koszt Sklepu Internetowego. Informacja o aktualnym limicie cenowym znajduje się na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
3. Przy wyborze wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD - w przypadku niezastania Klienta pod wskazanym adresem albo w przypadku wyboru płatności za pobraniem - braku środków pieniężnych na zapłatę za przesyłkę - kurier zostawia awizo z kontaktem do najbliższego oddziału. W następnym dniu roboczym po awizacji ponawiana jest próba doręczenia wysyłki. W razie, gdy i druga próba kończy się niedoręczeniem, Kurier pozostawia drugie awizo. W przypadku, gdy po wtórnej awizacji nie dojdzie do doręczenia - przesyłka zostaje wstrzymana w magazynie do wyjaśnienia sprawy. Biuro Obsługi Klienta skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia terminu kolejnej dostawy.
4. Przy wyborze Poczty Polskiej S.A. - w przypadku niezastania Klienta pod wskazanym adresem albo braku środków pieniężnych na zapłatę za przesyłkę - stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz.U. 2012, poz. 1529, ze zm). Dostawa realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. wynosi zwykle do 2 dni roboczych od momentu przekazania przesyłki przewoźnikowi. Sprzedawca nie ma jednak wpływu na czas, w jakim Poczta Polska S.A. realizuje dostawę, w związku z powyższym czas dostawy może ulec wydłużeniu z przyczyn leżących po stronie tego przewoźnika.
5. Czas realizacji zamówienia przez Sprzedawcę – to jest przekazania zamówienia do wysyłki - wynosi do 24h od momentu złożenia Zamówienia (w dni robocze).
6. Do każdego przesłanego towaru załączony jest dowód zakupu w postaci paragonu lub na życzenie Klienta - faktury VAT.
7. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera Klient proszony jest o sprawdzenie w obecności przewoźnika/spedytora kompletności zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego i stanu zamówionego towaru oraz niezwłoczne zgłoszenie do Sklepu Internetowego stwierdzonych wad, braków w Zamówieniu lub uszkodzeń opakowania zewnętrznego.

8. Klienci, którzy posiadają działalność zarejestrowaną na terenie Unii Europejskiej oraz posiadający NIP europejski (VAT UE), otrzymają fakturę ze stawką 0% VAT. Warunkiem otrzymania faktury na 0% VAT jest pozytywna weryfikacja VAT UE na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=EN

9. Koszty wysyłki poza granice Polski ustalane są indywidualnie przy każdym zamówieniu. Ma na to wpływ, rozmiar oraz waga paczki.


- IV -
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


1. Firma Merebilo Sp. J. prowadzi sprzedaż wyłącznie dla osób prowadzących działalność gospodarczą w związku z czym nie przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).


- V -
REKLAMCJE

1. Reklamacje należy kierować bezpośrednio na adres: bok@merebilo.pl

2. Firma Merebilo Sp. J. rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od jej złożenia.

- VI -
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Merebilo Sp. J., w tym w szczególności: imienia, nazwiska, numeru telefonu i pełnego adresu, które w ilości niezbędnej mogą dodatkowo być udostępnione firmie kurierskiej, lub operatorowi płatności jedynie w celu realizacji Zamówienia. Zgoda to może być cofnięta przez Klienta w dowolnej chwili. W tym celu należy skontaktować się z Merebilo Sp. J. Ponadto - podane przez Klienta informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. 

Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością.

Podanie ww. danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości składania Zamówień w Sklepie Internetowym lub korzystania z innych opcjonalnych korzyści.

Wyrażenie zgody na przesyłanie newslettera oznacza, że adres email Klienta będzie wykorzystywany w celach marketingowych produktów Merebilo Sp. J. Zgoda może być cofnięta przez Klienta w dowolnej chwili. W tym celu należy skorzystać z odpowiedniej zakładki znajdujące się w wysłanym newsletterze lub skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta

Klient ma prawdo do pozyskania informacji o treści przechowywanych danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania, lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia, lub uaktualnienia przechowywanych o nim informacji. Prosimy w tym celu o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

- VII -
POLITYKA COOKIES

Merebilo Sp. J. może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na komputerze, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta z witryny www.merebilo.eu Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Klientów zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep Internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. W każdym wypadku Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki.

- VIII -
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta, umowy sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
2. Możliwe jest skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (ADR).
3. Informacje na temat ADR dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient będący Konsumentem może w szczególności zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Klient uprawniony jest ponadto do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona praw Konsumentów.
4. W razie pozostałych wątpliwości sugerujemy kontakt pod adresem e-mail: bok@merebilo.pl lub numerem telefonu (42) 225 96 00 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.30).
5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

- IX –
Opcja rezygnacji z plików cookies dla reklam RTB

Do świadczenia usług zautomatyzowanego modelu zakupu powierzchni reklamowej w czasie rzeczywistym w modelu aukcyjnym (RTB) Sprzedawca stosuje technologie takie jakie pliki cookie czy sygnalizatory sieci. Sprzedawca oferuje także opcję rezygnacji z otrzymywania plików cookies za pomocą tzw. „opt-out cookies”, które zablokuje umieszczanie tego typu plików w systemie komputera. Opcja ta zapobiegnie kojarzeniu konkretnych informacji z przeglądarką. W razie korzystania z kilku przeglądarek internetowych, lub kilku komputerów, operacja rezygnacji z plików cookies będzie musiała zostać przeprowadzona osobno na każdej z tych przeglądarek/komputerów. Zrezygnować z opcji plików cookies można dokonując „kliknięcia” pomarańczowego przycisku (opt-out) na podstronie sieci znajdującej się tutaj.

 - X -

Złożenie zamówienia nie gwarantuje, że zamówienie zostanie w 100% zrealizowane ze względu na bardzo dużą rotację towaru.